Hvad er reikihealing

Hvad er reikihealing

Reiki er en energiform som bedst beskrives som en universel livsenergi, der kommer fra verden omkring os. Reiki giver os den energi vi har brug for, hvad enten det er fysisk, psykisk eller åndeligt.

Den blev genopdaget af Dr. Mikao Usui i slutningen af 1800-tallet, da han studerede 2500 år gamle buddistiske skrifter.

Som reikihealer bestemmer jeg ikke selv, hvilken mængde energi du, som min klient, skal modtage. Reiki fungerer nemlig på den måde, at det er klientens egen krop, der trækker energien, hvorved jeg som healer kun virker som overførselskanal mellem universet og klienten.

Reikienergi kan for det meste føles som en dyb varme, der kommer under det sted, hvor jeg som behandler lægger mine hænder. Dog er det også lidt individuelt, da nogle kan føle en let prikken, snurren eller ingenting.

Reiki I omfatter selvhealing og healing af andre, ved det de fleste kender som håndspålæggelse eller som vi selv siger “hænder på”. Reiki går igennem tøj, og afklædning er derfor ikke nødvendig for at kunne modtage reiki.

Reiki II giver mulighed for psykisk healing samt fjernhealing.

Hvis du aldrig har modtaget reiki eller hvis det er meget længe siden, så anbefales det at modtage behandling 4 på hinanden følgende dage, for at du som klient får mest ud af reiki.